Dobre Zasady E-commerce – dekalog internetowego sprzedawcy

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska opracował dokument Dobre Zasady E-commerce. Samoregulujący spis norm, wskazujący czym może kierować się internetowy przedsiębiorca, został opracowany przez praktyków e-commerce z myślą o bezpieczeństwie kupujących.

Dokument Dobre Zasady e-commerce jest wynikiem pracy ekspertów Grupy Roboczej ds. E-commerce, działającej w ramach IAB Polska od kwietnia 2011 roku. Jego celem jest określenie prostych i przejrzystych zasad, według których powinien funkcjonować sklep internetowy. Dobre Zasady e-commerce to użyteczny poradnik dla przedsiębiorców i jednocześnie źródło wiedzy na temat bezpiecznego i świadomego robienia zakupów w Sieci. Pierwszymi sygnatariuszami są firmy zrzeszone w IAB Polska: Grupa Allegro (Bankier, Ceneo), Gratka.pl, Answear.com, Trusted Shops, Divante, e-point SA, SuperKoszyk.pl, PayLane oraz Empathy.

Poniższe zasady będą promowane na polskim rynku przez IAB Polska oraz członków Grupy Roboczej ds. E-commerce. Firmy, które są zainteresowane współpracą przy promowaniu dobrych zasad e-commerce mogą przystąpić do projektu.

 

1. Dla potrzeb niniejszych Zasad przyjmuje się, że sprzedawcą internetowym jest przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż za pomocą Internetu.

 

2. Sprzedawca internetowy działa zgodnie z obowiązującymi Sprzedawcę internetowego przepisami. W przypadku zmian obowiązujących przepisów, Sprzedawca Internetowy będzie podejmować wszelkie niezbędne czynności w celu dostosowania swojej działalności do zmienionych przepisów.

 

3. Sprzedawca internetowy podaje na swojej stronie informacje umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, co najmniej w zakresie wymaganym przez właściwe przepisy ? w szczególności aktualne dane teleadresowe. Informacja powinna zostać podana w sposób czytelny i łatwo dostępny z każdego miejsca serwisu internetowego.

 

4. Sprzedawca internetowy na swojej stronie ma zamieszczony regulamin działania.

 

5. Sprzedawca internetowy informuje w sposób wyraźny o celu i zakresie gromadzenia informacji o kliencie, w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Zapewnia także zabezpieczenie gromadzonych danych, jak również realizację praw podmiotu, którego gromadzone dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

6. Sprzedawca internetowy informuje o cenie brutto oraz całkowitej cenie oraz warunkach dostawy (cena oraz termin). Informacja ta w całości jest podana najpóźniej przed momentem złożenia zamówienia. Niedopuszczalne jest ukrywanie dodatkowych opłat i podwyższanie ceny po złożeniu zamówienia o ile klient nie zmieni warunków zamówienia.

 

7. Sprzedawca internetowy informuje klienta o dostępnych sposobach płatności oraz ich ew. kosztach oraz o momencie pobierania opłaty. Najpóźniej informacje te podawane są przed złożeniem zamówienia.

 

8. Sprzedawca internetowy informuje w sposób jednoznaczny o cechach prezentowanych produktów. Dane techniczne produktów są zgodne z danymi udostępnianymi przez producenta. Opis produktu zawiera między innymi: nazwę produktu i producenta lub importera, znak zgodności i ewentualne inne dane wymagane przez odrębne przepisy, dobrej jakości zdjęcie produktu ? tam gdzie to możliwe i uzasadnione.

 

9. Sprzedawca internetowy jak najszybciej informuje konsumenta oraz dokonującego zakupu
o sposobach i czasach dostaw oraz opłatach z nimi związanych. Sprzedawca internetowy informuje także jednoznacznie o maksymalnym czasie od złożenia zamówienia do dostarczenia towaru (biorąc pod uwagę dostępność produktów i ew. czas kompletacji zamówienia). Jeśli czas realizacji zamówienia ulega zmianie a Sprzedawca ma taką wiedzę, powinien on jednocześnie przekazać ją Klientowi i poinformować o prawie do odstąpienia od umowy.

 

10. Sprzedawca internetowy informuje klienta o jego prawie do odstąpienia od umowy, zgodnie z prawem.

 

11. Sprzedawca internetowy zapewni bezpieczeństwo przekazywania informacji.

 

12. Sprzedawca internetowy w sposób łatwy do archiwizacji i wydruku potwierdzi przyjęcie zamówienia.

 

13. Sprzedawca internetowy umożliwi Klientowi kontakt w formie telefonicznej, e-mailowej oraz przez formularz kontaktowy, wskazując jednocześnie godziny pracy, w jakich kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą internetowym jest możliwy.

 

14. Sprzedawca internetowy wskaże także terminy udzielania przez niego odpowiedzi na zapytania, przesyłania potwierdzeń zamówień. W przypadku niemożliwości zrealizowania złożonego zamówienia lub braku dostawy Sprzedawca internetowy zapewni zwrot wpłaconej kwoty powinien nastąpić maksymalnie w 10 dni.

 

15. Sprzedawca internetowy wskaże jednoznacznie procedurę, precyzującą warunki, sposoby i terminy realizowania przez niego reklamacji i zwrotów, w tym także procedury odwoławcze w wypadku nieuwzględnienia reklamacji lub zwrotu.

 

16. Sprzedawca internetowy przeszkoli wszystkich pracowników, obsługujących klienta i tworzących ofertę, na temat zobowiązań związanych z powyższymi praktykami.

 

Informacje pochodzą ze strony www.iabpolska.pl

Dodaj komentarz